Palandöken Belediyesi’nden Logo Yarışması Palandöken Belediyesi’nce logo yarışması düzenlendi. Palandöken Belediyesi’nce logo yarışması düzenlendi.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum şehrinin tarihsel süreci göz önüne alındığında Anadolu ve Türk tarihinde oldukça önemli bir yapı taşı olduğu göze çarptığını belirterek, “Önemli bir kültürel mirasın taşıyıcı olan Erzurum, sahip olduğu binlerce Yıllık kültürel geçmişine layık olarak markalaşmak ve evrensel platformda yer almak zorundadır. Çağın gereği olarak markalaşmanın ilk adımlarından bir ide, amblem ve logolardır. İmgelerin akılda kalıcılığından hareketle Erzurum’un ve özellikle bir kayak merkezi olması nedeniyle Palandöken İlçesinin evrensel algılara ortak dilde hitap edebilecek bir ambleminin olması gerekmektedir. Bu düşüncelerden hareketle “kar” ve “kayak merkezi” özelliklerinin vurgulandığı bir amblem Erzurum’u, Palandöken’i ve Palandöken İlçemizi gerek ulusal gerekse evrensel zeminde tanınır kılacaktır.

Basında çıkan eleştiriler ve halkımızdan gelen istekler üzerine Belediyemiz logosunu ilçemizi ulusal ve uluslar arası seviyede temsil edecek bir şekle çevirmek için bir yarışma açtık bu yarışma şartnamesi Belediyemizin internet sayfasında ilan edilmiştir. İlgili herkesi bu yarışmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Yarışmaya Palandöken Belediyesi Bünyesinde çalışmayan, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derecedeki yakınları dışında, Grafik Tasarım Eğitimi gören Lisans Yüksek Lisans Doktora, Sanatta Yeterlik öğrencilerine, ulusal ve uluslararası tüm profesyonel tasarımcılara açık olacağı ve her katılımcının en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabileceği bildirildi.

Detaylar, Palandöken Belediyesi Web Sitesi’nde yer almaktadır.